Tag: Fuji Kanna

Lão sếp già chén em thư ký cả đêm trong chuyến đi công tác

Lão sếp già chén em thư ký cả đêm trong chuyến đi công tác. Không sao đâu, chị Ruyi. Sumitao lau nước mắt và nói: Nhưng đừng quá bi quan. Jin Ruyi khuyên: Pitao, ĐÂY. Vậy ngày mai anh sẽ đến gặp em, được không? Đừng t...